Vilkår og betingelser

Kjøpsvilkår

Nordverk Norge AS er forhandler til både bedrifter og privatpersoner. Avtaler gjort med bedrifter er underlagt Kjøpsloven og avtaler med privatpersoner er underlagt Forbrukerkjøpsloven. Vårt hovedmål er å komme frem til en god løsning for begge parter ved en eventuell uenighet.

Priser

Alle priser i katalogen er ekskl. mva og frakt.

Priser kan endres uten forvarsel.

Ordre under kr 2000 (eks. mva og frakt) belastes med et håndteringsgebyr på kr 500 (eks. mva.).

Ordrebekreftelse

Kontroller ordrebekreftelsen mot bestillingen.

Gi Nordverk Norge AS beskjed snarest ved eventuelle feil.

Varer leveres i henhold til ordrebekreftelsen.

Levering

Incoterms 2020 DDP, umontert.

Eventuelle transportskader må avmerkes på fraktbrevet ved mottak av varen før transportøren forlater leveringsadressen.

Nordverk Norge AS fraskriver seg ansvaret for kostnader ved eventuelle forsinkelser, og alle former for dagsbøter vil bli avvist om dette ikke er avtalt på forhånd.

Reklamasjon/retur av varer

Ved retur av varer på bakgrunn av feil fra Nordverk Norge AS vil vi stå for frakten, etter avtale med oss. Legg merke til at du som kunde vil stå ansvarlig for eventuelle skader på varene under returtransporten.

Betaling

Alle våre priser er oppgitt i NOK eks. mva, om ikke annet er avtalt. Etter ordrebekreftelse vil prisene kun bli endret på bakgrunn av endringer som valuta, skatter og avgifter etc. eller åpenbare feilprisinger.

Faktura

Vi har per i dag kun en betalingsmåte som er faktura. Fakturaen vil bli tilsendt som pdf dokument per e- post eller EHF faktura. Vennligst oppgi e-post adresse for faktura eller detaljer ang. EHF fakturering ved bestilling.

Betalingsbetingelse netto per 20 dager om ikke annet er avtalt på forhånd. Det tas forbehold om salgspant ihht. pantelovens §3-14 og §3-22.

Personvern og markedsføring

Opplysningene som oppgis i bestillingen brukes primært til å kunne levere varer og fakturere kunder. Disse opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.